Så fik vi den alligevel – fedtskatten… Sådan noget lort

Read it and weep!

Artikel i Ingeniøren

Yes, i går blev den meget omtalte fedtskat vedtaget med overvældende flertal og med stemmer fra alle i Folketinget undtagen Liberal Alliance og Enhedslisten….

Baggrund

Men problemet ved det, som jeg vil diskutere her, er at det faglige grundlag for skatten ikke er i orden og nettoresultatet i det lange løb sagtens kan vise sig at være et tab af folkesundhed i form af tab af leveår for danskerne.

Mine ankepunkter er sådan set meget godt opridset i denne artikel på videnskab.dk, samt på motion-online.dk. De kan opsummeres således:

 1. Formynderisk lovgivning
 2. Gennemsigtigheden af det faglige grundlag
 3. Konsistensen og evidensen i det faglige grundlag
 4. Tilsyneladende retslige forhold

Formynderisk lovgivning

Man kan selvfølgeligt diskutere de politiske aspekter i formynderisk lovgivning på den måde, men da jeg ikke har tænkt indholdet af bloggen som værende politisk, vil jeg springe den del af det over og overlade det til mere politiske aktører.

Gennemsigtighed

Grundlaget for fedtskatten er som nævnt på motion-online Forebyggelseskommisionens rapport fra 2009. Problemet ved den omtalte rapport er bare, at der fremsættes flere udokumenterede påstande, som i visse tilfælde er i direkte konflikt med de ernæringsfaglige standpunkter og som helt essentielt i flere tilfælde savner ENHVER form for dokumentation. Jeg forstår, at sådan en rapport, der skal tjene som vejledning for politikere, måske indledningsvis ikke kan/skal leve op til normale videnskabelige dokumentationskrav, men i de senere behandlinger bør væsentlige emner, der fører til lovudformning, dokumenteres totalt, så der er fuld gennemskuelighed for fagfolk så vel som interesserede lægfolk. Uden at være ekspert i statskundskab troede jeg faktisk, at det var en del af offentlighedsprincippet i forvaltning (måske en bedre uddannet læser kan hjælpe med oplysning her?).

Evidens og konsistens

Fedtskatten er baseret på den  nævnte rapport fra Forebyggelseskommisionen. Men ligesom i populærsfæren er der sket det i de ernæringsfaglige miljøer, at man stiller store spørgsmåtegnl ved den fedtforskrækkelse, der prægede 80’erne, 90’erne og de første af 00’erne – flere steder er den endda tæt på at blive erstattet af en decideret kulhydratforskrækkelse. I faglige kredse har det vist sig ved, at flere nye reviews og metaanalyser, nåja faktisk også originalstudier, fremfører synspunktet at mættet fedt slet ikke er en selvstændig risikofaktor for hjertekarsygdomme og “usundhed”.

Til gengæld dukker der mere og mere evidens frem, for at frembringelsesmetoden og behandlingen af råvarer har betydning for deres effekt på sundheden. Således er dam-/havbrugslaks ikke lige så sunde som havlaks, ligesom kød og mælk fra fritgående, græsende køer er langt sundere end kød og mælk fra opstaldede køer, der lever af kraftfoder. Et lige så klart billede tegner sig ikke for økologiske råvarer endnu, men mit gæt er at det kommer, specielt med fokus på hormonforstyrrende stoffer. Der gælder dog for flere typer økologiske plantevarer at tætheden af mikronæringsstoffer er større end i konventionelt dyrkede, men dette skyldes ,som jeg forstår det, ikke at der er mindre mikronæringsstoffer per enhed (e.g. per stykke grøntsag), men at man har dyrket de konventionelle med henblik på at blive så store som muligt, hvilket har ført til et en optimering af stivelsesindholdet, hvilket jo implicit fører til at den relative forekomst af mikronæringsstoffer må blive mindre.

Et nyt, enormt ernæringsstudie ved navn DIOGENES, hvor Danmark også var repræsenteret ved deltagelse af Arne Astrups gruppe på LIFE, er netop afsluttet. Et af formålene med studiet var at sammenligne forskellige diættyper. Man fandt i dette studie, at et højt indtag af protein og fedt og mindre/langsommere kuhydrater var bedre end en kost svarende til de danske kostråd til at modvirke vægtforøgelse. Selvom der ikke er blevet publiceret resultater vedørende kredsløbssundhed fra DIOGENESstudiet endnu, antyder fundene indtil videre, at den kost man som almindelig forholdsvis inaktiv dansker bør spise, bør være rig på protein og lav på hurtige kulhydrater.

De fleste ernæringsfagfolk i Danmark har rent faktisk råbt vagt i gevær, fordi de vurderer, at det er en reel risiko, at skatten kan svække folkesundheden, specifikt ved at skubbe folk over mod nogle af de kulhydratkilder, som der er mere og mere der tyder på, er de reelle syndere i kosten…

Arne Astrup og co i Berlingske

Diverse eksperter på videnskab.dk

Avisen.dk

Sagt på helt almindeligt dansk vil vi gerne have at danskerne spiser MASSER af grøntsager, samt kød, og mælkeprodukter af en god kvalitet. Vi vil til gengæld gerne have at de ryger mindre, drikker mindre og spiser/drikker MEGET færre tarvelige kulhydrater (kulhydratkilder med lavt proteinindhold, fiberindhold og mikronæringsstofindhold).

Retslige forhold

Nu har jeg ikke set selve lovforslaget endnu, men sådan som det foreslås i rapporten, skal afgiften pålægges producenterne, som så dermed indirekte kommer til at hæve priserne. Juridisk set er dette at sidestille med en told, hvilket tilsyneladende bringer lovforslaget i konflikt med EU-retslige forhold også.

Hvad skulle man gøre?

Hvad skulle man så gøre, forudsat at man ville adfærdsregulere? For det første skulle man gøre det via differentieret moms på udvalgte nærings- og nydelsesmidler. Flere ting tyder på, at hvis man vil lave succesfuld adfærdsregulering, bør man arbejde både med at gøre nogle produkter mere attraktive og andre mindre attraktive. Så man skulle, forudsat at det er en vej man vil tage, straffe sodavand, alkohol, smøger, lyst brød, pasta, lyse ris, mel og afgiftslempe grøntsager, frugter, kød og fisk. Og hvis evidensen senere kommer for det, muligvis lempe økologiske produkter… Men jeg er jo ikke politiker….

Politikerarrogance

Og lige som Morten Zacho fortæller i sin artikel på motion-online, vil jeg bringe et citat fra vores kære ex-skatteminister fra dr.dk:

Ernæringsprofessor Arne Astrup siger, at ny forskning har vist, at fødevarer som ost og mørk chokolade, der indholder mættet fedt, alligevel ikke er så usunde, som tidligere antaget.

Til det siger Troels Lund Poulsen: – Jeg vil gerne slå hul i den myte, som Arne Astrup nu underholder med at mættet fedt nu efterhånden skulle være blevet sundt. Mættet findes jo blandt andet i chips og kager. Jeg tror at alle udmærket ved, at det er jo ikke sundt.

Ministeren tilføjer, at der er kraftig lobbyvirksomhed i gang fra firmaer, som ikke ønsker en fedtskat. – Der vil jeg bare sige, at vi laver jo ikke en skat på mættet fedt, som ikke giver mening. Det vil jeg sige helt klart, den skal give mening i forhold til folkesundheden og det kan jeg love den vil, siger Trols Lund Poulsen.

Sådanne udmeldinger efterlader mig pissesur… Tænk hvilken arrogance det er at udvise overfor en person, der har dedikeret hele sit liv til forskning i ernæring og sundhed. Troels selv har, ligesom majoriteten af andre politikere, aldrig selv været i stand til at gennemføre en universitetsuddannelse (han læste historie) og så ytrer han sig sådan… Tak for fucking lort Troels Lund Poulsen!

Hermed blev der føjet endnu en politiker til listen over mennesker jeg gerne ville tage en måned i spjældet for at give en god, gammeldags omgang smæk…

Referencer

(jeg skal nok finde mere/flere i løbet af de næste dage. Jeg måtte bare af med det i dag)

Forebyggelseskommisionens rapport

28 Comments

 1. Jacob Folmand den 19. marts 2011 kl. 17:17

  Endnu en rigtig fin artikel på din blog. Men hvordan forholder det sig med afgifterter på blandingsprodukter der både indeholder mættet og umættet fedt? Jeg tænker her, om der ligger en fare for, at dele af befolkningen ikke får dækket deres behov for fedtopløselige vitaminer? Endvidere så kunne man forestille sig at denne nye lov, underbygger det fedtforskrækkede danske folks forståelse af at fedt er farligt – men så vidt jeg er orienteret så SKAL man også have en hvis dosis mættet fedt, da mættet fedt også er essentielt for bl.a. opretholdelsen af cellemembranernes struktur?

  • incognitodk den 19. marts 2011 kl. 19:50

   jeg ved faktisk om mn nogensinde har undersøgt om mætted fedt er essentielt for menneskers overlevelse, idet det ville være stot set umuligt at lave en kost uden…. Lovforslaget er så vidt jeg ved formuleret så fisk og mejeriprodukter er undtaget, så det kommer til at vedrøre kød og produkter suppleret med planteolier, uden der iøvrigt er taget forbehold for produktionsmåde…
   Jeg ved ikke om lovforslaget kommer til at påvirke danskernes indtag af fedtopløselige mikronæringsstoffer, men skræk scenariet er at det skubber nogle folk over mod højere indtag af "tarvelige" carbs.

   Anders

 2. Allan Stubbe Chr. den 23. marts 2011 kl. 8:13

  Jeg må sige at være ret enig i det du skriver, men jeg synes det skal overvejes hvilken tone kritikken foregår i, da du ellers havner på samme niveau som dem du kritiserer.

  Fedtskatten kan måske siges at være "ris til egen røv" da den jo blot bygger på det ernæringseksperterne har sagt i årevis og som vores kostråd lyder. Problemet er nok primært at disse kostråd aldrig har været tilstrækkelige evidensbaserede. Hvad skal man gøre ved det nu??? Politikkerne kan nok ikke råbes op, ernæringseksperterne skal bruge år på langsomt at indrømme at de tog fejl, så er der vel kun befolkningen tilbage som også vil tage år at påvirke …. vi er fucked uanset hvad?

  Mættet fedt betragtes ikke som essentielt. Det bygger mig bekendt på både ernæringsfysiologisk teori samt "kunstig" ernæring af primært syge patienter ex. parenteral ernæring til sygehuspatienter.

  ps. skal der være en begrænsning på navnefeltet på max 20 tegn?

  • incognitodk den 23. marts 2011 kl. 14:16

   Tak for kommentaren
   Når jeg bliver lidt skarp i tonen er det også fordi jeg i mange andre sammenhænge har oplevet at fødevarestyrelsen, diverse levnedsmiddelmyndigheder og måske egentlig også dele af det ernæringsfaglige miljø er både røvkonservative og til tider forstokkede. Så du f.eks. Steen stender i Godmorgen Danmark da Morten Z var inde og svinge banneret? Dér var sgu ikke meget åbenhed overfor de "nye vinde".

   Tak for info om mættet fedt.. Jeg gættede nok på at det var sådan landet lå

   Og hvilket navnefelt er det du snakket om? når man laver kommentarer eller titelfeltet eller hur?

   Anders

   • Allan Stubbe Chr. den 23. marts 2011 kl. 17:03

    Under reply-feltet er der "Name", "Email" og "Website" felter.
    Det var ikke muligt at skrive det fulde navn, da der er en begrænsning på 20 tegn.

    Ja, så godt Morten vs Steen kampen – det var vel som forventet. Jeg er forundret over hvor lidt der praktiseres "evidence-based medicine". Jeg er dog bange for at det ikke ændrer sig før de nuværende eksperter bliver pensioneret….

 3. Maja Højgaard den 26. marts 2011 kl. 17:36

  Jeg har svært ved at gennemskue af dit indlæg, hvor det sundhedsskadelige i fedtskatten ligger? Du nævner det måske ligefrem kan sænke middellevetiden i danmark, men på hvilken måde?

  • incognitodk den 27. marts 2011 kl. 15:27

   Hej Maja
   Tak for dit spørgsmål. Fedtskatten kan skubbe forbrugere mod større indtag af kulhydratrige produkter, som efter alt at dømme gør mere skade på sundheden end dem med de mættede fedtstoffer. Giver det mening?

   Anders

   • Maja Højgaard den 30. december 2011 kl. 22:09

    Lidt – men det er noget tænkt… Selv hvis man forestiller sig at folk går direkte fra Kim's chipshylder til Malarcos slikgulv i supermarkedet, så er fedt/salt kombinationen så stort et problem i forbindelse med hjerte/karsygdomme at resultatet alt i alt vil være en reduktion.

    Epidemiologisk set er reduktionen i indtaget af salt og animalsk fedt hovedårsagen til det store fald i hjertekarsygdomme gennem dette århundrede. Den dødelighed vil vi gerne bringe endnu mere i bund.

    • incognitodk den 31. december 2011 kl. 17:55

     Hej igen
     Nu kan jeg læse at du er mediciner og jeg ved ikke hvor god indsigt at du har i den aktuelle forskning vedrørende dette område, men dit udsagn vidner om at du primært har din viden fra let forældede lærebøger og ikke fra den nye forskning siger. Det er selvfølgelig i orden, idet man ikke kan forvente sig den slags af alle, men jeg vil gerne forsikre dig for at jeg har en overordentlig god indsigt i litteraturen og at de ting jeg skriver i mine blog indlæg er bakket op af evidens, selv når jeg ikke poster videnskabelige referencer. Ideen om at indtag at indtag af mættet/animalsk fedt er en risikofaktor for udviklingen af hjertekarsygdomme er simpelthen sandsynligvis forkert. Langt de fleste nye studier er enige i dette standpunkt og af samme årsag er de fleste ernæringsforskere observante omkring dette. Jeg har valgt at dedikere et helt blog indlæg til svaret på din kommentar og det vil jeg få gjort færdigt i løbet af de næste par dage. Jeg håber på din fortsatte deltagelse når jeg får smidt det op. I mellemtiden kan du jo prøve at bruge noget tid på pubmed…

     Anders

    • Allan Stubbe den 3. januar 2012 kl. 20:58

     Maja – Dit eksempel er dårligt, da det ikke belyser en reel fedt vs kulhydrat situation. Det er en helt almindelig antagelse at chips og lign. produkter er FEDT-produkter, men indholdet af kulhydrat er jo faktisk en del større end fedtindholdet i f.eks. chips. Kigger vi på E% så er det ca. halv og halv (fedt og kulhydrat). Desuden er chips smadret rent sundhedsmæssigt gennem produktionen. Vi kan godt blive enige om at chips ikke er sundt, men er det pga kulhydratindholdet, fedtindholdet eller produktionen? Det er umuligt at sige. Derimod kan man undersøge hypotesen – at fedt er skidt på mange andre videnskabelige måder og der er til dato ingen fornuftig videnskabelig evidens der viser at mættet fedt er usundt, tværtimod tyder det på at mættet fedt er bedre end både kulhydrater og flerumættetde fedtsyrer (med undtagelse af N-3).

     ps. din påstand om at et fald i mættet fedt er hovedårsagen til faldet i hjertekarsygdomme (sammen med saltreduktionen) er helt hen i vejret. Prøv at dokumentere det.
     Se evt. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%20963599
     hvor det tydeligt er vist at der ikke er nogen sammenhæng.

     • incognitodk den 4. januar 2012 kl. 8:50

      tak for bidraget Allan.

      Anders 4. Signe den 27. marts 2011 kl. 20:53

  her er selve lovforslaget det er kun første udkast så der kan jo at ske meget http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20101/lovforslag/l
  desuden er der stillet en række spørgsmål som også kan være interessante at se nærmere på, hvis du vil gå i dybden med det.
  Så vidt jeg ved er der ikke erfaringer fra andre lande med fedtskat – ligesom der erfaringer fra andre lande med skat på sukker.
  Hvis ikke EU giver lov til at der må komme skat på fedt, mon ikke politikerne så blot finder en udvej? det vil jo være oplagt/nemt at lade momsen stige i stedet. Det har andre lande gjort på udvalgte varegrupper.

  ellers er jeg enig i dine faglige argumenter imod fedtskatten – og de moraske om at er formynderisk.

  • incognitodk den 28. marts 2011 kl. 12:50

   Hej Signe
   Tak for linket. Formålet med afgiften var vel sagtens at kradse nogle penge ind uden at kompromittere skattestoppet alt for tydeligt. Vi må jo nok regne med at det er sandsynligt at vi snart får en ny regering som ikke vil håndhæve et skattestop, men så bliver det spændende at se om de rydder op i nogle af disse maskerede skatter der er dukker op indenfor de sidste 1-2 år…

   Anders

 5. Signe den 29. marts 2011 kl. 9:20

  Hej Anders
  Nej Socialdemokratiet og SF står næppe til at fjerne fedtskatten – i hvert står der beskrevet i deres oplæg fair forandring at fedtafgift for mejeriprodukter og olier skal hæves til 50 kr. pr. kilo mættet fedt. Jeg tror at de generelt vil se på en afgiftsoplægning (også) indenfor fødevareområdet
  Signe

  • incognitodk den 29. marts 2011 kl. 16:27

   Nå, ja. Man kan vel altid flytte til norge…

   Anders

 6. Klaus den 6. april 2011 kl. 9:43

  Hej Anders
  jeg har lige læst efterfølgende på nettet i tyskland:
  Nyheder – 2011/03/30
  Utrolige: Danmark indfører fedtafgift
  Hvad har længe været under drøftelse, er nu tilsyneladende en færdig aftale: Den 1 juli 2011 Danmark rejser en "fedtskat" på fødevarer, der indeholder mere end 2,3 procent mættede fedtsyrer. Ramt er således især mest kød og mejeriprodukter og kokosolie produkter. Denne lov skal reducere danskernes overvægt.

  Min kommentar
  Sikke noget pjat! Især fede mejeriprodukter bliver dyrere på grund af denne skat. Der er ingen undersøgelse, der viser, at ost eller andre mejeriprodukter feder og ikke de helt fede varianter. Der er ingen beviser for, at mættet fedtsyrer gør dig fed. Hvor er ramaskrig af ernæringseksperter og læger over for sådan noget vrøvl? Det kan umuligt være på grund af borgernes vægt eller sundhed. Måske er den virkelige grund til denne skat, at der bare skal skylles anslået 200.000.000 € årligt til statskassen?

  Ulrike Gonder Dipl.-oectroph. http://www.ernaehrgesund.de/html/news_fettsteuer….

  • incognitodk den 9. april 2011 kl. 11:48

   Jeg vil nu sige at de fleste eksperter allerede har udtalt sig negativt, men der skal jo helst være en salgbar vinkel for journalisterne og dagspressen for at for alvor at få ørenlyd med den slags. Og jeg deler dit synspunkt med hensyn til at skattestoppet har medført at regeringen indfører mere eller mindre obskure afgifter for at kradse penge ind…

   The fil will never end…

   Anders

   • Maja Højgaard den 30. december 2011 kl. 22:11

    "De fleste eksperter…" den er god. Hvad med at spørge nogen der ved noget om folkesundhed og forebyggelse. De anbefaler sjovt nok strukturelle tiltag, som eksempelvis fedtskatten…

    • incognitodk den 31. december 2011 kl. 17:38

     Hej maja og tak for dit indlæg
     Jeg aner en slet skjult sarkasme i udtrykket "den er god" som jeg egentlig vil bede dig om at uddybe i den konkrete sammenhæng hvis du gider. Det ville jeg være takenemmelig for. Forskere i ernæring kan generelt nok godt betragtes som havende en indsigt i folkesundhed, idet befolkningsundersøgelser og forholdsvis store interventionsstudier rettet mod forebyggelse udgør en væsentlig del af deres forskningsfelt. Hvis du er uenig må du gerne redegøre for dit standpunkt ;o)
     Jeg opponerer ikke generelt mod strukturelle tiltag, hvilket jeg egentlig mener fremgår ret tydeligt af min blog post. Jeg konstaterer bare at hvor vidt man betragter det som statens opgave at lave denne type indgreb er en politisk diskussion. Jeg forstår at du er socialdemokrat hvorfor dit standpunkt til dels er givet og rent personligt er jeg nok enig (selvom jeg er blå). Det som jeg opponerer mod er udformningen af det aktuelle strukturelle indgreb. Der findes ikke evidens for at dette indgreb vil have en gunstig effekt på folkesundheden (som jeg vil redegøre for i mit svar på din anden kommentar) og det er et faktum at måden den implementeres på, er meget dyr og muligvis i strid med EU-retten.

     Anders

    • Allan Stubbe den 3. januar 2012 kl. 21:10

     Uanset hvad de fleste "eksperter" siger så er det jo ikke altid flertallet der har ret. Det er set utallige gange i historien at flertallet har taget fejl. Mit elskede eksempel er at alle engang troede jorden var flad !!!
     Prøv at lad evidensen tale, hvilket den jo burde i en sag som denne. Jeg er godt klar over at de "fleste" stadig tror at mættet fedt er skidt, men der er en tydelig stigende modstand mod denne tro og hvis vi kunne se nogle år frem, så er jeg ikke et sekund i tvivl om at "flertallet" vil udtale at mættet fedt ikke er skidt – nøjagtigt som evidens har vist i årevis.

     • incognitodk den 4. januar 2012 kl. 8:49

      Hvad siger du? Er jorden ikke flad?!??!? ;o)

      Jeg er også spændt på at se hvordan det går med the "fructose craze". Jeg har ikke nok indsigt til at vurdere det selv endnu…

      Anders 7. Holger Sigmar den 22. september 2011 kl. 16:09

  Det er virkelig grinagtigt.

  Afgiften på 1 liter olivenolie er ca. 2 kroner, afgiften på 250 gram chips er 0,6 kroner 😀

  Desuden er der ingen beviser for at det er fedt i kød der foresager fedmeepedemien. Det er snarere mangel på motion.

  • incognitodk den 2. december 2011 kl. 15:23

   eller tilsætningsstoffer, forarbejdede fødevarer, for mange kulhydrater og for lavt mæthedsindex i kosten…

 8. Nicolas den 2. oktober 2014 kl. 9:36

  Hej Anders
  Vi havde idag om kronisk inflammation i Sygdomslære (jeg studerer fys på Metropol, modul 1). Her fremlagde vores underviser, som har læst medicin, at indtag af mættet fedt skal opfattes som inflammatorisk for organismen, og at mættet fedt lagrer sig omkring den abdominale region – altså vil indtag af mættet fedt føre til "æble"-formen, for at bruge hendes termer. Derefter beskrev hun så flerumættede fedtsyrer, som altså primært lagrer sig i hofte/lår-regionen. Jeg har forstået det sådan, at lagring af fedt er genetisk bestemt. Det kan være, jeg har misforstået noget, men kan man påvirke sin fedt-deponering i så stor en grad – udelukkende ved at ændre på fedt-syre–sammensætningen i sin kost?
  Mvh Nicolas

  • incognitodk den 2. oktober 2014 kl. 10:52

   nu skal man altid passe på med at udtale sig om brydstykker af hvad andre har sagt, men jeg tør godt sige at hvis hun har sagt dét, som du dér videreformidler, så er det i bedste fald en alternativ fortolkning af de fund der er, og i værste fald noget forpulet vrøvl. For det første lagres fedt generelt set kun i energioverskud. Og der er ikke lavet overfeeding studier hvor man sammenligner forskellige forhold af SFA og PUFA'er.

   I et dårligt metabolisk og inflammatorisk miljø vil der være en tilbøjelighed til at fedt lagres visceralt eller subcutant på overkroppen, mens det i et sundere miljø vil lagres subcutant på underkroppen. Et sundt miljø kræver: fysisk aktivitet, en diæt der er balanceret med hensyn til mikro og makronæringsstoffer og et begrænset indtag af hurtige kulhydrater. Det kan godt være at der findes studier hvor man kan skubbe kroppens miljø i den ene eller anden retning med SFA'er eller PUFA'er, men det er på ingen måde det samme som at den type lagres det ene sted og den anden type det andet sted.

   Jeg ville meget gerne høre hvilke studier der skulle lige grundlag for sådan en påstand, så hvis du kan fiske dem ud af hende, må du gerne skyde dem af her i tråden ;o)

   Anders

 9. Michael den 15. april 2015 kl. 9:17

  Fint artikel. Jeg er enig i at man ikke bør lovgive sig til at folk skal have en sundere livstil. På et tidspunk bliver man nød til at sige at det er et personligt ansvar. Hvis man kun tænker på at forhindre overvægt kunne vi jo alle blive lænket til sengen og få sonde mad resten af livet. Det ville forhindre fedme og overvægt men hvad så med livskvaliteten? Det er op til den enkelte at finde en balance.

  • incognitodk den 9. maj 2015 kl. 15:39

   Hej Michael. Tak for kommentaren

   Anders

 10. LCHF kur den 2. maj 2019 kl. 9:33

  Hej Anders

  Du har lavet nogle gode point, jeg vil helt sikkert citere dig i min næste artikel, tak!

Efterlad en kommentar