forsøgspersoner søges

Forsøgspersonerne skal

  • være mand
  • have taget anabole steroider i et omfang, der førte til væsentlig muskelvækst (f.eks. 20% stigning i kropsvægt) indenfor de sidste 5 år.
  • have stoppet med at bruge steroider, så det meste af den tilegnede muskelmasse er forsvundet igen (f.eks. tab af kropsvægt på 20%)

Forsøget arrangeres af Institut for Idræt og klinisk biomekanik på Syddansk Universitet (SDU), men man kan deltage også i Aarhus og København

Forsøget kræver at du kommer ind og får taget en muskelbiopsi og du får mulighed for at få lavet en DXA scanning, der kan give et meget præcist bud på din fedtprocent, muskelmasse og knogletæthed. Der gives et vederlag på 1000 DKK.

Hvis du er interesseret, så udfyld kontaktformularen og dine kontaktoplysninger vil blive sendt til Jakob Lindberg, den koordinerende forsker på SDU

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst et gyldigt telefonnummer.
Indtast venligst en besked

Læs mere herunder

Forskningsprojekt om Muscle memory

-forsøgspersoner søges

Institut for Idræt og klinisk biomekanik på Syddansk Universitet (SDU) er i gang med et forskningsprojekt, hvor de vil undersøge hvad grundlaget for fænomenet muscle memory er. Dét forskningsprojekt er jeg eksternt tilknyttet og skal hjælpe med at rekruttere forsøgspersoner.

Muscle memory dækker over situationen, hvor man efter en træningspause begynder at træne igen og hvor resultaterne kommer rigtigt hurtigt igen - meget hurtigere end første gang man skulle erhverve dem.

Til forskningsprojhektet søger de personer, der har brugt androgene, anabole steroider, i daglig tale "krudt" og haft udtalt muskelvækst af det og bagefter er stoppet med at bruge dem og eventuelt helt stoppet med at træne og som følge heraf har tabt en væsentlig del af muskelmassen igen (et tab i kropsvægt på mindst cirka 20 procent.

Forsøget kræver kun få timers indsats, kræver at man får taget en muskelbiopsi og man får desuden en DXA scanning, så man får et meget præcist bud på hvad ens fedtprocent, knogletæthed og fedtfri masse er. Hvis forsøget er relevant for dig, kan du udfylde nedenstående kontaktformular og så bliver dine kontaktoplysninger sendt til Jakob Lindberg Nielsen fra SDU, der står for at koordinere logistikken i forsøget.

”Et tværsnitsstudie i længerevarende epigenetiske og cellulære adaptationer i skeletmuskulatur hos mænd med tidligere længerevarende forbrug af androgene anabole steroider”

KORT OM FORSØGET:

Forsøget tager sit udspring i antagelsen om, at skeletmusklerne har en iboende hukommelse om tidligere størrelse. Derfor søger vi mænd, der tidligere har anvendt androgene anabole steroider (AAS) i forbindelse med struktureret styrketræning.

AAS stimulerer til øget muskelmasse samt en tilvækst af muskulære satellitceller og tilføjelse af muskelcellekerner, og i kombination med styrketræning er denne tilvækst yderligere forstærket. Tidligere har den generelle opfattelse i forskningen været, at endt AAS indtag og styrketræning ville medføre et henfald af cellekerner og satellitceller, men nyere forskning på mus indikerer, at dette ikke er tilfældet – et fænomen, man har betegnet ’muskelhukommelse’.

Potentialet for muskelhukommelse er dog ikke undersøgt i mennesker, hvorfor det er vores mål at undersøge de potentielt varige cellulære forandringer hos mænd med en historie af tidligere længerevarende AS forbrug og styrketræning sammenlignet med en alders- og træningsmatchet kontrolgruppe.

PRAKTISKE INFORMATIONER:

Forsøgspersoner skal have taget en muskelvævsprøve fra forlåret og bagsiden af overarmsmuskulaturen (i alt 2 biopsier). Deltagere modtager et vederlag på 1000 kr. Alle oplysninger anonymiseres, således identifikation af deltagende forsøgspersoner under og efter deltagelse ikke er mulig.

Forsøget bliver udført på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. Der vil ligeledes være mulighed for deltagelse i København og evt. Århus.

Du kan få yderligere information ved at udfylde den ovenstående kontaktformular.