sandheden om Sandheden (om krudt)

Her efter jeg er kommet tilbage til Danmark (og har haft barsel), har jeg haft lidt mere tid end sædvanligt at bruge på nettet. Jeg er et par gange siden jeg er kommet hjem, blevet rodet ind i diskussioner om motionsdoping. Igenigen. Det ser aldrig ud til at ende.

Hvorfor jeg ikke bryder mig om krudt

For det første vil jeg gerne sige at jeg synes doping er noget lort og det er der flere grunde til: 1) Jeg synes vægttræning er fedt og historisk set har krudt gjort uhyre stor skade på vægttræningskulturen, både med hensyn til hvad folk tænker om vægttræning og -trænende, men også på den viden der findes om træning blandt de trænende; 2) Det generer mig voldsomt at laaaangt de fleste krudtere (motionsdopingbrugere) holder det hemmeligt at de er på krudt. De vil altså gerne have de store bøffer, men de samtidig gerne have at folk skal tro de har gjort det på den hårde måde.

I det røde hjørne: Anti Doping Danmark

Kulturministeriet har i de senere år gået mere aktivt ind i bekæmpelsen af doing i motionscentre. Det har blandt andet vist sig som indførelse af en smileyordning, hvor det gøres obligatorisk for kommercielt drevne motionscentr at de skal betale for dopingkontrol, såfremt de ønsker en glad smiley. Desuden laver de løbende informationskampagner omkring dopingmisbrug. Hvor disse kampagner for 3-4 år siden havde fokus på bivirkninger, er der nu større fokus på faktorer som afhængighed, samt hvordan motionscentrene kan skabe nogle ydre rammer som gør centrene mindre attraktive for krudtere. Grunden til at man gik væk fra at fokusere på bivirkninger, var at der faktisk ikke er særligt god dokumentation for misbrug af anabolske steroider giver alvorlige fysiske bivirkninger (ikke dermed sagt at de ikke er der). Det ny fokus på afhængighed mener jeg er et skridt i den rigtige retning, men det er desværre druknet i opmærksomheden på retningslinierne for indretning af motionscentre, navnlig tiltag som begrænsning i størrelsen på håndvægtene o.l. Denne sidste ide har foråraget stor vrede i motionsmiljøet, for disse tiltag hjælper skam med at holder krudtere væk, men de går også ud over de almindelige motionister. At skabe vrede hos dem, der burde være modtagere i den information man selv afsender er selvsagt uheldigt.

I det blå hjørne: Krudtuglerne

På den anden side af debatten står “dopingmiljøet”, hvis man da kan tale om et sådant. Det repræsenterer generelt brugerne og flere af de motionister der færdes i samme kultur. Når jeg diskuterer dopingproblematikken med krudtere, støder jeg på en række argumenter som ofte går igen, som har til formål at retfærdiggøre dopingmisbruget for det første overfor individet selv og for det andet overfor omgivelserne. De er oprenset meget godt i dette blogindlæg jeg stødte på for en måneds tid siden. Titlen på dette mit eget indlæg er selvfølgelig en reference til titlen i det det linkede blog indlæg.

Jagten på en muskuløs krop, driver ofte unge mænd ud i at bruge anabolske steroider. Ofte for at nå et mål som er tilgængelig uden. Her er der dog tale om en professionel bodybuilder, hvis glorificering givetvis har bidraget til “krudtkulturen” herhjemme.

Illusionen om kontrol

Der er en meget udtalt ide i krudtmiljøet om at det kun er de “dumme” der får bivirkninger. Der eksisterer altså en ide om at man ved at udøve en form for kontrol over brugen af anabolske steroider kan reducere risikoen for bivirkninger. Det kan man også – primært ved at tage mindre eller helst ingen steroider. Eksempler på det er at visse brugere forsøger at udregne hvad deres niveauer af dopingstoffer i blodet er (“for det er jo vigtigt at holde dem stabile”). Jeg har sågar set et regneark der skulle lave disse udregninger for forskellige steroider, baseret på deres halveringstid. Andre eksempler på denne illusion om kontrol er brugen af såkaldt post-cycle treatment, PCT, som involverer brug af antiøstrogener eller aromatasehæmmere under og efter kuren, samt HCG efter en kur, så man kan undgå de bivirkninger. Endelig er sammensætningen af kure blevet en besynderlig pseudovidenskab i disse kredse. Man blander forskellgie anabolske steroider for at kontrollere serumnivauer og for at undgå fald i såkaldt receptor affinitet, altså kroppens evne til at respondere på stofferne.

Faktum er at man kan ikke beregne serum koncentrationer udfra vejledende halveringstider – overhovedet. Anabolske steroider har en meget kompliceret farmakokinetik. Man kan ikke forhindre de væsentlige bivirkninger med PCT, kun de kosmetiske, og har man brugt krudt i længere tid, vil selv HCG ikke forhindre en grad f endocrint crash (tab af kroppens egen hormonproduktion pga. feedback mekanismer). Endelig er grunden til at man responderer dårligere på krudt efter lang tids brug mangfoldig og sandsynligvis er selve receptoraffiniteten kun en meget lille del af forklaringen. Alle disse ting er altså ting, der har ret svag fundering i saglige betragtninger, men som er vigtige dele af ideen om hvilken slags viden man skal have, for at kunne tage krudt på en smart måde, er.

“Hvorfor har DU ondt i røven?”

Når man blander sig i pro vs. con debatten omkring anabolske steroider med brugere, får man ofte stukket i skoene at man kan blande sig udenom, for det påvirker jo ikke andre om der er én tager steroider. De  har altså tilsyneladende en ide om at fysisk træning er et internaliseret projekt som forekommer totalt adskilt fra den ydre verden. Denne ide er forkert.

Træning er stort set altid et spørgsmål om social realisering. Fjernede man den sociale sammenhæng (=andre mennesker) er det nok tvivlsomt om det enkelte individ ville vælge at bruge anabolske steroider, måske endda at træne. Mange af de samme folk, som mener at de udelukkende træner og bruger krudt for deres egen skyld og mener de er ligeglade med hvad andre tænker, går jo alligevel så meget op i hvad andre folk tænker, at de meget sjældent vælger at fortælle at en stor del af deres fysik er bygget med ulovlig medicin…

Iøvrigt er det interessant at bemærke at lige så snart der er en anden, der viser rigtigt gode resultater, så er det ofte krudterne som først er ude med riven (krudtbeskyldninger). Tyv tror hver mand stjæler.

“Bare en enkelt kur”

Jeg har haft mange motionsdopingbrugere i min omgangskreds, ja endda blandt mine venner. Stort set dem alle startede ud med en meget stærk tro på at de kun liiiige skulle have en enkelt kur, for så var deres krop nærmest færdig/perfekt/whatever. Sjovt nok endte langt de fleste med at tage mere end 5 kure og måske 10-20% kom ud i et meget hidsigt forbrug af forskellige typer anabolika, hvor der blev meget langt mellem pauserne og meget kort mellem stikkene.

Anabolske steroider er vanedannende. Eller det er måske lidt unuanceret. De fleste testosteronlignende stoffer er centralt stimulerende i samme skala som koffein eller nikotin. Denne effekt bidrager givetvis til en lille fysisk afhængighed, hvilket er dokumenteret rimeligt stærkt i dyreforsøg. Men det reelle problem er at folk i motionsmiljøet bliver afhængige af at have den her store muskuløse krop, som næsten kun kan vedligeholdes med krudt. De hænger simpelthen deres selvværd op på deres kropsbillede og har det derfor super mens de er på krudt, fordi så føler de sig store og hårde og har det ad helvede til når de er off, fordi de føler sig små og bløde. I det perspektiv er det ikke svært at se hvorfor den næste kur bliver så let for så mange.

Det er min “ret” at bruge krudt

Standpunktet at man har “ret” til at bruge krudt, pakket ind i en form for libertarianisme, støder jeg også ofte på. Man kan se et eksempel på det på denne hjemmeside. Jeg kan godt forstå at man kan være utilfreds med den eksisterende lovgivning og jeg kan endda også godt forstå at man kan være så utilfreds at man vil begå civil ulydighed, forudsat man kan tage sin straf uden at tude, skulle man blive taget. Men at påberåbe sig at en entydigt ulovligt aktivitet skulle være en “ret”, kan ikke andet en klinge hult.

“Der findes ikke dokumentation for at krudt er farligt”

Det er rigtigt at det er svært at dokumentere farligheden af brug af anabolske steroider. På den ene side findes der en masse kliniske forsøg med forskellige anabolske steroider, som dokumenterer at man kan tage forholdsvis høje doser (op til 800 mg/uge) af intramuskulært injicerede anabolske steroider, i op til 3 måneder uden udtalte bivirkninger. På den anden side findes der 100-vis af case studies med unge mænd der er indlagt med toksisk shock, organsvigt, og andre grimme ting. Problemet er at case studies ikke har en særlig stor værdi som bevisførsel. Det er skidesvært at lave befolkningsundersøgelser på denne slags ting, fordi dopingmisbrug er så uensartet i karakter, så tabuiseret og fordi de alvorligere bivirkninger ikke er akutte, men sandsynligvis akkumuleres over længere tids brug. hvilket stemmer fint overens med at der meget sjældent rapporteres væsentlige bivirkninger i kliniske studier.

Der tales ofte i debatten om at der mangles en “smoking gun”, altså en befolkningsundersøgelse eller en langtids interventionsstudie, hvor man kan vise at brugere får bivirkninger, mens ikke-brugere ikke gør. Det tætteste man kommer på en sådan undersøgelse er et studie af pärssinen fra 2000, hvor man har undersøgt dødeligheden blandt styrkeløftere, der brugte anabolske steroider, over en periode på 12 år. Efter de 12 år var over 4 gange så mange af styrkeløfterne døde, som i kontrolgruppen. Interessant nok var størstedelen af overdødeligheden forårsaget af selvmord og pludselig hjertedød. Der findes altså ting i litteraturen, som dokumenterer at der er sundhedsmæssige problemer forbundet med brug af anabolske steroider, i et brugsmønster som må forventes at ligne det, man ser i motionsmiljøet.

Men man behøves nu ikke være en haj til at browse i faglitteraturen for at se at der er problemer. Som bruger på Bodyhouse (nu passiv bruger, men jeg følger stadig med), skal man ikke bruge lang tid før man ser første- eller andenhåndshistorier om unge mænd, der 1) har kvittet hele krudtmøllen og er gået ned med depression, 2) har begået selvmord eller 3) har fået hjerteanfald eller lignende i en aalt for ung alder. Hvis man som bruger på et af disse sites ikke kan se at der altså er lidt for mange af den slags historier, så er det fordi man ikke vil se dem.

“Når andre ryger og drikker, så er det også i orden jeg krudter den”

Dett argument løber jeg også ofte ind i, i disse diskussioner. At sætte sine moralske standarder ned, efter hvor langt ned andre folk har dem, er simpelthen et skråplan. Det er småborgerligt at insistere på at når andre gør dumme ting, så må jeg også, men i virkeligheden nok en meget dansk ting.

10 runder, uafjort med dommerstemmerne nil-nil-nil

Du spørger måske dig selv hvorfor det er interessant for mig at svine både Antidoping Danmark og krudterne til: Hvis du gør det, vil jeg starte med at svare at mit mål er ikke at svine nogen som helst til eller putte alle dopingbrugere i en bestemt kasse. Det er jeg skam udemærket klar over. Jeg er imod doping og jeg mener at den bedste måde at komme det til livs er ved at skabe en holdningsændring og en holdningsændrting er betinget af en åben, og vigtigere endnu, reel debat. Jeg mener personligt at Antidoping Danmark historisk set har lavet nogle indspark, som ikke har hjulpet med at fremme dette. På den anden side har man et motionsmiljø og pro-doping miljø, som har meget travlt med at kritisere Antidoping Danmark for de førnævnte indspark, men som nok lige mangler at feje lidt for egen dør først.

Jeg har bevidst valgt en stil, som helt sikkert vil provokere nogle i denne sammenhæng, men det er mere for at ruske op i nogle folk end for at genere nogle. bliver spændende at se hvilke kommentarer der kommer….

God vind

(og nu vil jeg tage på Roskilde Festival)

26 Comments

 1. Morten Andresen den 30. juli 2009 kl. 13:24

  Tak for et super indlæg, med et meget klart skel mellem fakta og egne holdninger, hvilket ellers sjældent ses i denne debat.

  • admin den 5. august 2009 kl. 16:06

   mange tak. Det er en rodet debat og gør mit for at holde mig af smult vande.

   Anders

 2. Mic den 2. august 2009 kl. 9:08

  Tak for en god klumme 🙂

  • admin den 5. august 2009 kl. 16:05

   tak for det ;o)

 3. Emil den 11. november 2009 kl. 11:48

  Kan man på nogen måde få folk til at stoppe med at tage steroider?

  • admin den 18. november 2009 kl. 10:54

   Det er et godt spørgsmål og det helt generelle svar er nok nej. Så længe det at have en stor muskuløs krop er en markør for maskulin identitet, vil der være folk der snyder sig til den.
   Men man kan nok sørge for at der blvier færre, ved at sørge for at folk ved at man ikke behøves krudte sig sønder for at blive stor og stærk…

 4. Tobias den 16. januar 2010 kl. 21:31

  Ved godt denne klumme er gammel, men vil stadig gerne skrive et indlæg hertil, da jeg mener den er relativt stupid.

  Jeg vil lige starte med at sige, at jeg aldrig selv har taget doping. Jeg har dog prøvet flere euforiserende stoffer i min tid og haft nogle rigtig gode oplevelser derved.

  Jeg er selv meget imod det kontrolsamfund vi bevæger os imod, hvor vores egen frie vilje og ret til handling begrænses i så stort omfang. Hvis jeg for eksempel havde lyst til at bruge krudt, ser jeg ikke hvordan det ville komme DIG (ikke som i generelt andre mennesker, men som i ligenetop DIG!) ved. Med god sandsynlighed ved krudt tagere markant mere om det de laver, end du gør, og de har nok opvejet det gode imod det dårlige. Jeg har selv overvejet at tage en meget mild kur flere gange, men har dog ikke gjort det endnu (og hvis jeg gjorde, var det igen ikke noget du behøver, at bekymre dig om).

  Det virker på mange måder som vi bevæger os imod et samfund, hvor alle skal kontrolleres og irettesættes i stedet for selv at tage valg. Et samfund hvor man fjerner det enkelte individs ret til fri udfoldelse.

  Jeg kan godt se, hvordan tanken om aldrig selv at skulle tage valg kan være beroligende for mange, men den er dog klart imod min overbevisning.

  For lige kort at tale om skadelighed, synes jeg CNN's seneste "drug chart" skal tages med i overvejningerne. Det er lavet af en lang række forskere inden for områderne og viser fx meget tydeligt, at ting som rygning og alkohol indtag er MARKANT mere skadeligt end fx at tage extacy eller sterioder. – Men man må godt være i besidelse af smøger og alkohol kontra fx roids og x. Dette afspejler, at vores love ikke er opbygget logisk udfra et nyttekoncept, hvilket virkelig er foruroligende når vi selv mener, at vi er så moderne og langt fremme. Vi griner af muslimer der ikke må drikke alkohol fordi det er en så stor del af vores kultur, men udfra et nytteetisk synspunkt burde alkohol forlængst være blevet forbudt i Danmark.

  Jeg synes det er synd, at peroner som intet ved om doping (eller andre ting som fx. euforiserende stoffer) skal fyldes med vrøvl fra medierne eller andre intetvidende personer.

  Og jeg synes det er synd at man ikke længere som individ må vælge hvad man vil eller ikke vil uden at blive straffet derfor – specielt når vores lovsystem som tidligere sagt ikke har noget nytteetisk hold!

  • admin den 14. februar 2010 kl. 23:33

   hej Tobias
   Jeg er egentlig heller ikke tilhænger af et kontrolsamfund, men jeg er heller ikke tilhænger af et samfund totalt uden kontrol. Menneskeheden har en række brister og svage individer som vi andre og dem selv skal beskyttes mod. Præcis hvornår man sætter grænsen for hvad der et acceptabelt indbrud i den personlige frihed er et politisk spørgsmål, som rækker langt ud over hvad jeg har lyst til at dække i min egen blog. Dét som jeg opponerer mod, er at mange folk tilsyneladende først bliver glødende brugere af "personlighed frihed"-kortet, når de begynder at bruge anabolske steroider. Dét falder mig sgu lidt for brystet. Det er fair nok at folk gerne vil krudte sig og det er fair nok at de gør det, men det er for fattigt at begynde at opfinde pseudoargumenter for at retfærdiggøre det overfor andre og sig selv. For dét er nemlig lige præcis mit indtryk at mange, ikke alle, men mange, gør.

   Og til dit udsagn om at brugerne ved mere om det end mig, kan jeg ikke gøre så meget andet end at ryste på hovedet. Jeg har selv løftet vægte i 17 år og jeg har haft min gang i kredse, hvor der var mange brugere af dopingstoffer og en del af mine bekendte gør det stadig eller har gjort det. Jeg har også selv været fristet over flere omgange men aldrig gjort det. Til forskel fra hovederne på bodyhouse, steroids.com, t-nation, eller mesomorphosis, så har jeg taget en uddannelse som jeg har drejet i en retning, der gør at jeg forstår biologien i det her virkeligt godt – samtidig med at jeg har den praktiske vinkel ,der for 99.9% af brugerne er den eneste vinkel.

   CNN's udsendelse er i mine øjne en ret grov fremstilling af de videnskabelige fakta og ihvertfald en meget selektiv præsentation af den viden vi har for tiden. Der er lavet langtidsstudier der dokumenterer øget risiko for hjertekarsygomme, depression og selvmord i brugere af anabolske steroider. Nu kender jeg ikke produktionsåret for den aktuelle CNN udsendelse, så det er mulgit at den er lavet før de her undersøgelser jeg omtaler, men jeg hælder nu til at tro at dem har man lige så let og elegant sprunget henover, fordi de ikke passede med den journalistiske vinkel man havde besluttet sig for. Og misforstå mig nu ikke – jeg er totalt enig i at farerne ved brug af anabolske steorider er overdrevet i almindelighed, men præsentationen i den aktuelle dokumentar er simpelthen at gå i den anden grødt og dermed ligeså forkert. "Two wrongs doesn't make a right" som det siges

   Som påpeget tidligere er andre folks misbrug ikke et argument FOR ens eget misbrug. Hvor mange andre steder bruger du den lavest mulige standard som målestok, fremfor den højeste? Det hænger simpelthen ikke sammen, og er simpelthen, undskyld udtrykket en retorisk og moralsk falliterklæring af de helt store.

 5. weight gainer den 2. februar 2010 kl. 20:19

  tak for et godt forklarende indlæg, og meget nyttigt.

 6. Junsa den 19. marts 2010 kl. 1:19

  Det undre mig du kan bruge depression som et argument, fordi det er jo realt ikke et større problem end hos dem som ikke bruger krudt. Mange, specielt unge som vælger at bruge krudt, har i forvejen tendens til depression, hvilket kan være forklaringen.

  Mange, og jeg mener nok de fleste bodybuildere, har på et tidspungt "bulket" i en sådan grad, at de har taget skade. Jeg har også set mange med den holdning, at cardio træning var skadende for deres muskel-vækst, og/eller knæ, hvilket jeg ikke selv tror er tilfeldet.

  Set i lyset af overstående, så kan man stille spørgsmålet, er den øget tendens til hjertekarsygdomme forbundet med andre årsager, eksempelvis usund kost, og for lidt cardio?

  • admin den 24. marts 2010 kl. 1:44

   først angående depression, så virker dit modargument ret tyndt. De forskere der laver den slags studier her er ikke dumme. De kan faktisk godt normalisere for den slags ting – det er blandt andet det man bruger kontrolgrupper til. Om kontrolgrupperne så altid er gode nok er et andet spørgsmål, men du undervurderer en gruppe mennesker ret voldsomt, på et meget svagt grundlag, når du fremsætter den slags ideer. Hvis man vil stille det sådan op har stort set alle "en tendens til depression". Når det så er sagt, kommer mange brugere ud i en situation hvor de føler en behov for at bruge krudt for at undgå at få det skidt med dem selv. Lige meget hvad den forudgående disposition så var, så kan vi vel godt blive enige om at det er et uheldigt mønster? Mange af den slags mennesker, som er positivt stillet overfor anabolske steroider, har meget svært ved at anerkende at anabolske steroider er psykoaktive substanser, som forstyrrer hjernens biokemi meget væsentligt, hvilket sjældent fører til noget godt. Jeg er slet ikke ude i et bannertog mod "alle krudtidioterne", jeg vil gerne have at debatten er reel, og hvis den ene side ikke vil se på fakta og anerkende at der er et problem eller ihvertfald et potentielt problem, så bliver debatten aldrig reel. Men det er måske også lettere at stå i sin egen lejr og pege fingre af de andre?
   Anabolske steroider ER skadelige for kredsløbet, blandt andet i kraft af at det sænker mængden af HDL i kroppen, ofte forholdsvis drastisk. Derudover er der lavet studier hvor man sammenligner brugere med matchede ikke-bruger og fandt væsentligt højere forekomst af hjertekar-relaterede dødsfald.

 7. Junsa den 19. marts 2010 kl. 1:27

  Et andet spørgsmål, som også vil være ganske relevant, er hvad der sker efter man stopper med at bruge krudt.

  Hvis jeg selv skulle tage stilling til brugen, så ville jeg gøre det ud fra om der realt er bivirkninger, graden af de bivirkninger, og om de kan modvirkes. Samt hvad der ville ske efter man holder op med at tage krudt. Med andre ord, mister man den styrke og vækst man har opbygget, eller kan man vedligeholde det med træningen alene?

  • admin den 24. marts 2010 kl. 1:49

   Det er et interessant spørgsmål, som desværre er svært at besvare. Når hormonmiljøet i kroppen ændres efter en kur vil evnen til at bære unaturligt stor muskelmasse forsvinde. Til gengæld ved vi at muskelmasse erhvervet ved træning med tiden sidder bedre og bedre "fast". Man kunne også forvente at noget lignende er tilfældet med muskler fra anabolske steroider, men som udgangspunkt tyder alt på at man efter en enkelt, forholdsvis kort kur (højst 3 måneder) vil tabe næsten det hele igen, specielt hvis det har været meget høje doser androgener…

 8. Psst den 20. februar 2011 kl. 0:52

  Dejligt med en artikel, som nogenlunde opsummerer nogen pros and cons, samt giver et nogenlunde helhedsbillede af debatten.
  Dog er der et par småting som irriterer mig, som en der lyder til at have forstand på hormoner og gør brug af et forholdsvist nøgtern og præcist sprog, virker det underligt at der gentagne gange bliver brugt ordet anabolske, når der burde stå anabole.
  Det med at det er forkert, at bodybuildere påråber sig en isoleret opfattelse mellem træning/fysik og sociale relationer, klinger lidt hult når du selv lige har sagt at man ikke sådan bare kan påstå noget uden at underbygge det videnskabeligt.

  Jeg er enig i at folk der bruger anabole steoider, men samtidig vil give indtryk af at de har taget bad ass vejen til mullerne er irriterende og at dette indikere en relation mellem deres selvopfattelse, dopingmisbrug og sociale relationer, men det kan vel næppe påvirke pros & cons ift. om doping er acceptabelt i almindelighed.

  Når alt kommer til alt, handler debatten vel om at:

  Samfundet har fastsat en række normer, som er udtrykt ved lov, for hvad der kan accepteres ift. doping.
  Individet mener at have ret til at gøre hvad de vil med deres kroppe.
  Samfundet hylder et kropsideal, som for de flestes vedkommende kun kan opnås med ekstrem hård træning el. doping.

  Kan individdet sætte sig ud over samfundets beslutning om hvad der er acceptabelt ?
  Er det i det hele taget relevant om det er farligt og i hvilken grad?, så længe folk er bevidste om risikoen og ikke efterfølgende afkræver samfundet betaling til behandling af skaderne på deres kroppe?

  Når du skriver at vedvarende brug, kan resultere i uomvendelige skader på kroppens endokrine system, medgiver du så at kontrolleret, begrænset brug kan foretages uden bivirkninger ?

  Ikke fordi jeg er tilhænger af ulovlig doping, men jeg mener der er en principiel debat om frihed under dette, samt konsekvensen af samfundets tilbedelse af et måske? unaturligt kropsideal?

  – Psst

  • incognitodk den 21. februar 2011 kl. 22:28

   Pis… wordpress'en åd lige et længere svar jeg havde forfattet… jeg vil prøve igen senere… Men tak for reply'en

   anders

 9. […] , da det svarer meget godt til de synspunkter jeg tidligere har fremført om hvordan jeg personligt oplever at man bedst arbejder med dopingproblemet (her og her). […]

 10. Sugarray den 31. marts 2012 kl. 11:46

  Tak for en god artikel!

  Håber du fik set både Slipknot, Satyricon, Oasis og Social Distortion ; )

  // Sugarray

  • incognitodk den 31. marts 2012 kl. 12:55

   mange tak. Jeg forstår dog ikke referencen med de her bands? Har de lige spillet i DK? ;o)

   Anders

 11. Sugarray den 31. marts 2012 kl. 14:02

  Nej, men de spillede på Roskilde i 09 😉

  • incognitodk den 31. marts 2012 kl. 15:52

   haha, nej jeg så ikke nogle af de omtalte bands det år. Jeg får generelt ikke set så meget musik, når jeg er på roskilde ;o)

   Anders

 12. anabolika kaufen den 4. december 2014 kl. 18:13

  Der Mann auf dem Bild ist enorm! Wie kam er so groß!

  • incognitodk den 5. december 2014 kl. 9:24

   Mit viel Traineren, Essen und Steroide ;o)
   In diesem Youtube Video sprächt er von sine verwendung von Steroiden

   • Niels Andersen den 28. juli 2022 kl. 12:56

    Jeg overvejer at begynde at tage 1000mg hver 3-4 uge som tilskud pga min alder 63 år. Jeg ved de bruger det i USA for at opnå bedre livs kvalitet. Hvad er din mening om det, min læge vil ikke hører tale om det, så alternativet er at tage sagen i egen hånd. Måske virker det. Jeg har alle symtomer på Testosteron mangel, mine blodprøver ligger helt i bunden for min alder. På forhånd tak for svar.

    • Anders Nedergaard den 6. oktober 2022 kl. 10:58

     Beklager det sene svar. Jeg kan ikke så godt rådgive om det, da det jo er en klinisk problemstilling, men jeg vil anbefale evt. at prøve at skifte læge, eller at tage til en endokrinologisk privatpraksis for at få råd og evt. behandling.

     Skulle du ende med at gå den vej, ville 1000 mg hver 3-4. uge dog stensikkert IKKE være vejen. Hvis man får erstatningsterapi ved depotindsprøjtning så er det gerne 1000 mg test u hver 12. uge eller 250 hver 2.-3. uge. Den dose du snakker om dét, er langt over hvad man med nogen rimelighed kan kalde erstatningsterapi, så er man ovre i domænet af light krudtning.
     Anders

     • Louis den 9. oktober 2022 kl. 11:45

      Ok tak for svar. Tænker lige over det. Har i Ca. 5 måneder taget 1 ml hver 4 uge. Og har fået det rigtigt godt, alle tidligere symtomer på Test mangel er forsvundet. Prøver at trappe det ned stille og roligt til det antal ml pr uger du skriver, og ser om det virker. Tænker at trappe ud til sommer når jeg stopper på arbejdsmarkedet. Efterløn.
      At få dansk læge til noget som helst er umuligt.
      PS. Jeg gør det ikke for at få store Muskler eller stiv diller konstant, gør det for at få et tåleligt liv. Som jeg har fået pt. Mvh Louis. Og tak for svar. 13. […] Anders Nedergaard har skrevet et gammelt – men stadig relevant – blogindlæg som punkterer de sædvanlige argumenter for, at steroider ikke er farligt lige her. […]

Efterlad en kommentar